Takumi NIKOMI MINI HAMBURG with TERIYAKI SAUCE

นํ้าหนักสุทธิ : 170 g.
การบรรจุ : 3 ชิ้น/แพ็ค
อายุของสินค้า : 30 วัน
การเก็บสินค้า : 0-4 °C
วิธีการปรุงอาหาร : ต้มทั้งถุงในน้ำเดือด เป็นเวลา 4 นาที หรือเข้าไมโครเวฟ (800 วัตต์) เป็นเวลา 1.30 นาที