KO-KUN BONELESS HAM

นํ้าหนักสุทธิ : 90 g.
การบรรจุ : 10 แพ็ค/กล่อง
อายุของสินค้า : 35 วัน
การเก็บสินค้า : 0-4 °C
วิธีการปรุงอาหาร : รับประทานได้ทันที

KO-KUN เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ บริษัท พรีม่า มีท แพ็คเกอร์ ลิมิเต็ด